Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
Rzecznik Ubezpieczonych
Komisja Nadzoru Finansowego
Polska Izba Ubezpieczeń
Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Narodowy Fundusz Zdrowia