Zbycie/nabycie pojazdu
Umowa kupna-sprzedaży pojazdu
Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilno prawnych (PCC-1)
Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (SD-Z2)
(spadek, darowizna, testament...)
Powiadomienie o zbyciu pojazdu
Potwierdzenie nabycia pojazdu
Wniosek o rejestrację/wyrejestrowanie pojazdu
Ubezpieczenie OC
Wypowiedzenie umowy OC
Wypowiedzenie umowy OC nabywcy pojazdu
Kolizja/wypadek
Oświadczenie sprawcy wypadku/kolizji drogowej
Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
Rejestr zastawów
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu w rejestrze zastawów (DW-1)
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu i przedmiotu w rejestrze zastawów (DW-2)
Wniosek o podanie numeru pozycji rejestru zastawów (DW-3)
Wniosek o wydanie odpisu z rejestru zastawów (DW-4)
Akty prawne
Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym